ویژگیهای جدید فلاتر 3.7

2023 به تازگی با یک نسخه جدید هیجان انگیز برای Flutter یعنی نسخه 3.7 آغاز شده است. همانطور که به تکامل خود ادامه می دهد، شکی وجود ندارد که Flutter همچنان یکی از گسترده ترین چارچوب های توسعه بین پلتفرمی مورد استفاده خواهد بود.