محققان متوجه شدند انفجاری که در فواصل نوری دوری از ما اتفاق می افتد می‌تواند زندگی روی زمین را نابود کند

برخورد دو ستاره نوترونی ،حتی اگر ده‌ها سال نوری دور باشند، می‌تواند منجر به انفجاری قدرتمند شود که قادر به از بین بردن زندگی روی زمین باشد.

برخورد دو ستاره نوترونی ،حتی اگر ده‌ها سال نوری دور باشند،  می‌تواند منجر به انفجاری قدرتمند شود که قادر به از بین بردن زندگی روی زمین باشد.

طبق یک مقاله منتشر شده اخیر در مجله‌ فیزیک فلکی(Astrophysical Journal)، تیمی از محققان به این نتیجه رسیدند که یک کیلونوا(kilonova) می‌تواند حتی در فواصل بین ستاره‌ای بسیار زیاد ، یک تهدید عمده برای سیاره‌ ای مانند زمین باشد.

کیلونوا (kilonova) معمولاً نتیجه برخورد دو ستاره نوترونی در یک سیستم دوتایی یا زمانی است که یک ستاره نوترونی و یک سیاه چاله ادغام می‌شوند. این برخوردها مقادیر فراوانی از تابش   الکترو مقناتیس    elektromagnetic در قالب انفجارهای پرتاب گاما را آزاد می‌کنند که می‌تواند مغز را ذوب کند.

خبر خوب این است که طبق دانش فعلی ما، هیچ جفت ستاره نوترونی تهدیدکننده‌ای برای ادغام در نزدیکی زمین وجود ندارد، همانطور که مجله  Universe Today گزارش می‌دهد، این بدان معناست که از کیلونواهای ویران‌گر محافظت می‌شویم. اما این خبر برای هر تمدنی که همسایگان ستاره‌ای آن‌ها ممکن است یک بمب زمانی باشند، اخبار بدی است.

 

برای احساس راحتی کردن هنوز خیلی زود است

محققان تحقیقات خود را بر اساس یک کیلونوا به نام GW170817 انجام دادند که در سال ۲۰۱۷ توسط ایستگاه‌های مشاهده موج‌های گرانشی LIGO و Virgo شناسایی شد و اعتقاد دارند که به دلیل ادغام یک جفت باینری از ستاره‌های نوترونی حدود ۱۳۰ میلیون سال نوری از زمین به وجود آمد.

 

تیم با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری سعی کردند که حداقل فاصله‌ای که یک رویداد مانند این هنوز ایمن باشد را برآورد کنند.

آن‌ها متوجه شدند که یک کیلونوا در فاصله‌ای حدود ۱۶ سال نوری از زمین می‌تواند توانایی ایجاد پس‌نور اشعه ایکس کافی را داشته باشد تا جو زمین را یونیزه کند. حتی در فواصل تا ۳۶ سال نوری، شوک حاصل از فشار وحشتناک امواج کیلونوا می‌تواند با ذرات تعامل کرده و موج‌های کیهانی کافی را ایجاد کند تا جو زمین را بخاری کند و ما را در معرض دماهای کریوژنیک، تابش فرابنفش سوزان، و کمبود کامل اکسیژن قرار دهد.

به زبان ساده، احتمالاً این پایان زندگی روی زمین خواهد بود.

 

"فاصله خاص ایمنی و جزئی که بیشترین خطر را دارد، نامعلوم است چرا که بسیاری از اثرات وابسته به ویژگی‌هایی مانند زاویه دید به رویداد، انرژی انفجار، جرم مواد اخراجی و ... هستند"، هایل پرکینز، نویسنده اصلی و دانشمند دانشگاه ایلینوی Urbana-Champaign به Space.com در مورد تحقیقاتی که در آن زمان هنوز منتشر نشده بود، گفت:

 

"با ترکیب پارامترهایی که انتخاب می‌کنیم، به نظر می‌رسد که موج‌های کیهانی خطرناک‌ترین چیز هستند"، او افزود :

اگرچه  با توجه به  این خبر تهدید کننده ، همانطور که Universe Today اشاره می‌کند،  به نظر می رسد هیچ جفت ستاره نوترونی داخل فاصله ۳۶ سال نوری که منتظر ادغام هستند وجود ندارد - با این حال، برای درک بهتر، ده‌ها ستاره در داخل آن فاصله وجود دارد.

با این حال، هنوز هم مطالب  زیادی برای یادگیری در مورد این پدیده وجود دارد.

پرکینز به Space.com گفت :

"در حال حاضر، ما فقط آگاهی  کمی  از یک کیلونوا که  از ادغام یک جفت ستاره نوترونی پدید می آید داریم، بنابراین هر گونه مشاهدات بیشتر مارا  را به محدوده ناشناخته نزدیکتر خواهند کرد"،