فناوری جدیدی که می‌تواند به درمان ناباروری کمک کند

محققان با روشی جدید موفق به تبدیل سلول‌های پوست به تخمک‌هایی شدند که می‌توانند برای ایجاد جنین سالم مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان با روشی جدید موفق به تبدیل سلول‌های پوست به تخمک‌هایی شدند که می‌توانند برای ایجاد جنین سالم مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان دانشگاه علوم و بهداشت اورگان از یک رویکرد جدید با قابلیت درمان ناباروری رونمایی کردند. این محققان توانستند در یک مدل موش گامتوژنز آزمایشگاهی را ایجاد کنند. این گامتوژنز از پیوند هسته سلول پوست با تخمک ایجاد شده بود.

میتالیپوف، مدیر مرکز این دانشگاه و نویسنده ارشد این مطالعه در این مورد می‌گوید: این روش تولید تخمک برای بیمارانی خواهد بود که فاقد تخمک هستند. محققان در این روش از انتقال هسته سلول به شکل سوماتیک استفاده کردند این روش هسته سلول پوست را در یک تخمک اهدایی قرار می‌دهد که در حالت کلی فاقد هسته است. این روش همراه با مجموعه‌ای از مراحل زیستی پیشرفته روی یک موش مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت محققان موفق شدند جنین‌هایی با کروموزوم‌های دریافت شده از هر دو والدین ایجاد کنند. این روش شبیه به میوز طبیعی بوده که در آن اسپرم یا سلول‌های تخمک بالغ از طریق تقسیم سلولی ایجاد می‌شوند. سپس تخمک جدید در فرایند لقاح آزمایشی همراه با اسپرم بارور شده است. به گفته محققان این فرایند توانست فرزندان سالم با مشارکت ژنتیک برابر از سوی هر دو والد تولید کند.

به گفته محققان یکی از مزیت‌های استفاده از این روش جلوگیری از دوره طولانی کشت است که برنامه‌ریزی مجدد سلولی را ضروری می‌داند. این محققان تلاش دارند تا از این روش ابداعی روی تخمک‌های انسان و جنین‌های اولیه نیز استفاده کرده و این فناوری را مورد بررسی قرار دهند. اما احتمالاً برای استفاده بالینی از این روش به چندین سال زمان نیاز خواهد بود.

زنانی که در سنین بالاتر مادری قرار دارند یا امکان تولید تخمک‌های زنده در نتیجه درمان سرطان در آنها وجود ندارد می‌توانند از این روش پیشرفته در آینده استفاده کنند.

آژانس خبری تکنا