طی دهه‌های گذشته حجم مغز انسان رو به افزایش بوده است

پژوهشگران می‌گویند ی دهه‌های گذشته مغز انسان در حال رشد بوده و حجم و اندازه سطح آن افزایش پیدا کرده است.

پژوهشگران می‌گویند ی دهه‌های گذشته مغز انسان در حال رشد بوده و حجم و اندازه سطح آن افزایش پیدا کرده است.

 محققان موسسه UC Davis Health پژوهش‌های جدید خود اعلام کردند مغز انسان نسبت به دهه‌های گذشته بزرگتر شده است. طبق این مطالعه حجم مغز افراد در دهه ۷۰ میلادی نسبت به متولدین دهه ۳۰ میلادی حدود ۶.۶ بیشتر شده و سطح مغز نیز حدود ۱۵ درصد بزرگتر شده است.

این محققان معتقدند افزایش اندازه مغز به حالت کلی باعث کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در اثر افزایش سن خواهد شد. در این مطالعه پژوهشگران از تصویربرداری پرتو مغناطیسی روی افراد استفاده کردند. در مطالعه قلب فرامینگهام ررسی بلند مدت بیماری‌های قبلی از سال ۱۹۴۸ روی ساکنین شهر فرامینگهام در حال انجام بوده است. قیمت این مطالعه اکنون به ۷۵ سال می‌رسد و نسل دوم و سوم مشارکت کنندگان در حال بررسی هستند.

در این مطالعه افراد دهه ۳۰ تا ۷۰ تحت اسکن مغزی قرار گرفته و حدود ۳۲۲۶ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهشگران در این تحقیق متوجه شدند ساختار مغز به صورت تدریجی در حال افزایش بوده است. همچنین در این بررسی‌ها مشخص شد حجم مغز یا حجم داخل جمجمه دهه به دهه دچار افزایش مداوم شده است. به عنوان مثال متولدین دهه ۳۰ میلادی دارای حجم مغزی معادل ۱۲۳۴ میلی لیتر بوده‌اند در حالی که این رقم برای متولدین دهه ۷۰ برابر با ۱۳۲۱ میلی لیتر بوده که ۶.۶ درصد تفاوت را نشان می‌دهد.

سطح مغز یا قشر مغز نیز دچار افزایش شده است. در ابن پژوهش سطح مغز در متولدین دهه ۷۰ و ۳۰ به ترتیب برابر با ۲۱۰۴ و ۲۰۵۶ سانتی‌متر مربع است که نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. محققان در این پژوهش متوجه بزرگ شدن ساختارهای مغزی مانند ماده سفید، هیپوکامپ و ماده خاکستری در متولدین این دهه‌ها شدند. پژوهشگران معتقدند این افزایش اندازه در مغز انسان بهبود سلامت مغز را نشان می‌دهد و در آینده می‌تواند از ابتلا به زوال عقل و خطرات مربوط به آن در اثر افزایش سن بکاهد.

 

تکنا