مطالعه جدید نشان از تاثیر عجیب ماه روی اکوسیستم صخره های مرجانی دارد

به گفته محققان میزان فعالیت موجودات در صخره‌های مرجانی در زمان طلوع و غروب ماه تغییر می‌کند. مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد ماه تاثیر بسیار بیشتری نسبت به آنجا تصور می‌شد روی زمین دارد

ه گفته محققان میزان فعالیت موجودات در صخره‌های مرجانی در زمان طلوع و غروب ماه تغییر می‌کند.

مطالعه جدید محققان نشان می‌دهد ماه تاثیر بسیار بیشتری نسبت به آنجا تصور می‌شد روی زمین دارد. محققان معتقدند نور ماه حتی روی نحوه زندگی موجودات و ماهی‌ها در صخره‌های مرجانی نیز موثر خواهد بود. بررسی موجودات ساکن روی صخره‌های مرجانی نشان می‌دهد طلوع و غروب ماه باعث ایجاد تغییرات در فعالیت و تعاملات این موجودات می‌شود. مقاله منتشر شده در این رابطه نشان می‌دهد طلوع و غروب ماه تغییراتی را روی صدای موجودات در صخره‌های مرجانی ایجاد می‌کند. این پژوهش توسط محققان مرکز نیروی دریایی NUWC و آژانس پژوهش‌های تحقیقاتی پیشرفته انرژی در ایالات متحده انجام شده است.

محققان در این مطالعه اعلام کردند افزایش نور ماه طی ساعاتی از شب باعث افزایش صدای ماهی‌ها با فرکانس بالا می‌شود. از طرفی ماهی‌ها دارای فرکانس پایین و بی مهرگان صدای کمتری ایجاد می‌کنند. این کشف نشان دهنده تغییرات منظم در تعاملات اکوسیستم صخره‌های مرجانی در اثر طلوع و غروب ماه است.

در این مطالعه از تجهیزات پایش صوت در سواحل غربی هاوایی استفاده شد تا از این طریق در اکوسیستم زنده صخره‌های مرجانی دخالت نشده و نظم آنها بر هم نخورد. همچنین محققان برای اندازه‌گیری میزان صدا و ثبت میزان شدت صوت در فواصل زمانی ۱۰ الی ۱۵ دقیقه از هیدروفون‌ها استفاده کردند. به اعتقاد محققان تغییر میزان نور ماه باعث ایجاد تغییراتی در صدای بیولوژیکی این جانداران در بین طلوع و غروب می‌شود. از طرفی فعالیت این موجودات در صخره‌های مرجانی ارتباطی با تغییرات جذر و مدی و طلوع و غروب ماه ندارد. در حالت کلی فعالیت صوتی بیشتر در صخره‌های مرجانی می‌تواند به نوعی سالم بودن اکوسیستم آن صخره را نشان دهد.

مطالعه ضمن درک بهتر فعالیت موجودات و صخره‌های مرجانی برای حفاظت از آنها نیز سودمند خواهد بود. همچنین با کمک بررسی‌های مربوط به الگوهای نور ماه امکان جذب ماهی‌های بیشتر به سمت این صخره‌ها از طریق کنترل صدا در آینده وجود دارد.

آژانس خبری تکنا