تاثیر شدید فعالیت های انسانی روی آب های زیرزمینی عمیق

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه تاثیر فعالیت های انسانی روی سطح زمین از قبیل جنگل زدایی و انتشار گازهای گلخانه ای انجام گرفته است. اکنون محققان در دانشگاه آریزونا به بررسی تاثیر فعالیت های انسان روی سطح زیرین زمین پرداختند.

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه تاثیر فعالیت های انسانی روی سطح زمین از قبیل جنگل زدایی و انتشار گازهای گلخانه ای انجام گرفته است. اکنون محققان در دانشگاه آریزونا به بررسی تاثیر فعالیت های انسان روی سطح زیرین زمین پرداختند. این منطقه ممکن است صدها متر تا صدها کیلومتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

 جنیفر مکینتاش، متخصص هیدرولوژی از دانشگاه آریزونا در مورد تحقیقات انجام شده می گوید: در این تحقیق نرخ تولید سیالات همراه با نفت و گاز و گردش طبیعی آب مقایسه شد. بدین ترتیب مشخص شد انسان ها چه تاثیر شدیدی روی گردش آب زیر سطح زمین دارند.

گرانت فرگوسن، محقق و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: عمق مربوط به سطح زیرین برای افراد بسیاری غیرقابل تصور است. ما تصور کردیم ارائه مفاهیم در مورد این فعالیت ها بسیار مهم باشد. به ویژه اکنون که اثرات زیست محیطی آنها نیز حائز اهمیت است.

در این مطالعه پیش بینی شد در آینده شار مایعات با توجه به فعالیت های انسانی با در نظر گرفتن استراتژی های مربوط به راه حل های تغییرات آب و هوایی، افزایش خواهد یافت. استراتژی های مورد نظر شامل گیرانداختن و محبوس کردن کربن دی‌اکسید جو، تولید انرژی زمین گرمایی و استفاده از گردش آب برای تولید برق و استخراج آستین از آب نمک معدنی خواهد بود.

در زمان استخراج نفت و گاز طبیعی، مقداری آب شور نیز به سطح زمین می آید. در زمان استخراج لیتیوم، تولید انرژی گرمایی زمین و ذخیره کربن نیز اتفاق خواهد افتاد. البته در این عملیات بخشی از آب شور مجددا به زیرزمین تزریق می‌شود.

فعالیت های انسانی قادرند علاوه بر میزان مایعات عمیق زیرسطحی، باعث تغییر میکروب های آنجا شوند. محیط های میکروبی باعث ایجاد تغییرات در شیمی آب و انتقال میکروب ها از سطح زمین به زیرزمین خواهند شد. محققان تلاش دارند تا از زیر سطح عمیق برای حل بحران های آب و هوایی استفاده کنند. با این حال اطلاعات مربوط به آب، صخره ها و حیات در اعماق زمین کمتر از اطلاعات ما در مورد سطح مریخ است.

 

تکنا