ناسا برای مواجهه با طوفان‌های شدید خورشیدی در مریخ آماده می شود

سا قصد دارد در زمینه واجهه با طوفان‌های شدید خورشیدی در مریخ توجه ویژه‌ای را روی دو فضاپیمای خود به کار گیرد

ناسا قصد دارد در زمینه واجهه با طوفان‌های شدید خورشیدی در مریخ توجه ویژه‌ای را روی دو فضاپیمای خود به کار گیرد. با توجه به اینکه سطح تشعشعات خورشیدی در مریخ در طول نزدیک شدن به بیشینه خورشیدی افزایش پیدا می‌کند، فضانوردان ماموریت‌های آینده به سیاره سرخ نیز باید برای مواجهه با طوفان‌های شدید خورشیدی آماده باشند.

 اوج فعالیت یا بیشینه خورشیدی هر ۱۱ سال یا بیشتر صورت می‌گیرد که در آن میدان‌های مغناطیسی قوی به وجود می‌آیند. در این دوره از چرخه خورشیدی لکه‌های خورشیدی روی سطح خورشید و فرکانس افزایش پیدا کرده و ضمن آن پرتاب‌های جرمی تاجی به همراه شعله‌های خورشیدی باعث ایجاد جریان‌های قدرتمندی در اعماق فضا خواهند شد.

مریخ به دلیل عدم وجود میدان مغناطیسی مانند زمین در برابر این تاثیرات از هیچگونه حفاظتی برخوردار نیست. طبق بیانیه ناسا مدارگرد ماون Maven و مریخ نورد کنجکاوی ناسا با یکدیگر همکاری کرده و روی ذرات خورشیدی و تشعشعات بالا در سیاره مریخ مطالعه خواهند کرد.

شانون کوری محقق اصلی این مدار گرد در بیانیه خود اعلام کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی در مورد تاثیر تشعشعات در طول فعالیت خورشیدی روی سطح مریخ وجود ندارد. اکنون به واقع دوست دارم مریخ را در این رویداد بزرگ ببینیم و مطالعات بیشتری نیز قبل از رفتن فضانوردان به مریخ روی تابش خورشیدی و درک آن انجام دهیم.

ابزار سنجش تشعشع کنجکاوی یا راد RAD قرار است تاثیر اتمسفر سیاره مریخ Fر ذراتی که به سطح مریخ می‌رسند و همچنین ,ضعیت مولکول‌های مبتنی بر کربن روی سطح را اندازه‌گیری کنند. محققان با استفاده از این داده‌ها می‌توانند میزان حفاظت را بررسی کرده و در آینده برای فضانوردان در حال کاوش روی مریخ مورد استفاده قرار دهند. بیشینه خورشیدی امسال در مریخ همزمان با غبارآلودترین فصل در مریخ است و همزمان با گرم شدن اتمسفر سیاره در مداری در نزدیکی خورشید آغاز خواهد شد.

 

تکنا