گرمای زمین در سال 2023 آخرین بار حدود 2000 هزار سال پیش تجربه شده بود

مطالعات اخیر نشان می‌دهد تابستان سال ۲۰۲۳ گرمترین تابستان طی ۲۰۰۰ سال گذشته بوده و میزان گرمای آن در نیمکره شمالی بی‌سابقه بوده است

مطالعات اخیر نشان می‌دهد تابستان سال ۲۰۲۳ گرمترین تابستان طی ۲۰۰۰ سال گذشته بوده و میزان گرمای آن در نیمکره شمالی بی‌سابقه بوده است.

 به گفته محققان زمین تنها حدود ۲۰۰۰ سال پیش گرمایی مانند تابستان سال ۲۰۲۳ را تجربه کرد. به عبارت دیگر گرمای مربوط به تابستان ۲۰۲۳ طی ۲۰۰۰ سال پیش بی سابقه بوده است. بنابراین از زمان امپراطوری روم تاکنون زمین تابستانی با چنین گرمای بی‌سابقه را تجربه نکرده بود. تحلیل‌های انجام گرفته در مطالعات اخیر محققان نشان می‌دهد توافقنامه پاریس مربوط به محدود کردن گرمایش زمین کاهش گرمای آن به طور موقت در نیمکره شمالی نقض شده و زمین مرگ و میر‌های بسیاری را در اثر گرمای بیش از اندازه به شکل مستقیم تجربه کرده است.

اولف بونتگن، از دانشمندان محیط زیست دانشگاه کمبریج و از نویسندگان این مطالعه در مورد این موضوع می‌گوید: نگاه طولانی به تاریخ kشان می‌دهد گرمایش جهانی اخیر به شدت چشمگیر بوده است. سال ۲۰۲۳ یک سال فوق العاده گرم بوده و این روند همچنان در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. تنها راه حل آن نیز کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد بود. این دانشمند به همراه همکاران اقلیم شناس خود از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در آلمان داده‌هایی را مربوط به رکوردهای اولیه دمایی در نیمکره شمالی با اندازه‌گیری‌های غیر مستقیم جمع آوری کرده است.

در تغییرات آب و هوایی هر کسری از درجه اهمیت خواهد داشت. در سال گذشته میلادی دمای نیمکره شمالی حدود ۲.۰۷ درجه سانتیگراد نسبت به میانگین دمای دوره ماقبل صنعتی شدن افزایش داشته است. البته این تنها مطالعه در مورد گرمایش زمین نبوده و اوایل سال جاری میلادی مطالعات دیگری نیز در این مورد صورت گرفته است. گزارش مربوط به سرویس آب و هوای اتحادیه اروپا نشان می‌داد گرمایش جهانی در کل سال میلادی گذشته حدود ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش داشته و به گفته دانشمندان در صورت عدم انجام اقدامات سریع این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

 

تکنا