دانشمندان چینی با ترکیب شیمیایی جدید مغز منجمد ۱۸ ماهه را دوباره احیا کردند

دانشمندان چینی توانستند با ابداع یک ترکیب شیمیایی جدید بافت مغز انسان را پس از ۱۸ ماه انجماد مجدداً احیا کنند

انجماد با وجود جلوگیری از تجزیه مواد آلی باعث آسیب آنها خواهد شد. آب منجمد یا همان کریستال‌های یخ می‌توانند درون بافت باعث متلاشی شدن سلول‌ها شوند. به همین دلیل گوشت یخ زده پس از یخ زدایی شکلی مانند خمیر پیدا می‌کند. این مشکل می‌تواند برای اندام‌ها یا بافت‌های مورد پژوهش یا پیوند منجمد نیز اتفاق بیفتد. مطالعه ای که اخیراً در مورد دانشمندان دانشگاه فودان چین منتشر شده است نشان می‌دهد آنها توانستند نوعی ترکیبات شیمیایی جدید را ابداع کنند که با استفاده از آنها می‌توان بافت مغز زنده را در هنگام انجماد حفظ کرد. این مطالعه آزمایش مواد شیمیایی جدید روی آرگانوئیدهای مغزی که در آزمایش رشد پیدا کردند شروع شد.

آنان مواد شیمیایی دید را از طریق غوطه‌ورسازی آرکانوئیدها به مدت ۲۴ ساعت در نیتروژن مایع مورد آزمایش قرار دادند. آنها را در آب گرم ذوب کرده و از نظر عملکرد علائم آسیب سلولی و رشد بررسی کردند. شیمیایی جدید که توانسته بودند از مینی مغزها محافظت کنند در مرحله بعدی آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. نهایت دانشمندان به یک ترکیب امیدوار کننده دست پیدا کردند که نام آن را MEDY گذاشته و آن را شامل ۴ ماده اصلی به نام متیل سلولوز، اتیلن گلیکول، دی‌متیل سولفوکسید (DMSO) و Y27632 معرفی کردند.

پژوهشگران پس از آن از ترکیب جدید برای آزمایش مراحل مختلف مغزهای کوچک از چهار هفتگی تا بیش از سه ماهگی استفاده کرده آنها را منجمد و پس از مدتی ذوب کردند. در این ترکیب آرکانوئیدهای مغزی حفظ شده الگوهای رشد و عملکرد آنها با نمونه‌های غیرمنجمد مشابه بودند. در این آزمایش مشخص شد نمونه‌هایی که به مدت ۱۸ ماه در این ترکیب منجمد شده و سپس ذوب شدند همچنان محافظت در برابر آسیب را از خود نشان داده بودند. در این آزمایش نمونه‌هایی از بافت مغز زنده از یک بیمار مبتلا به صرع نیز در این ترکیب منجمد شد که نشان داد MEDY می‌تواند از این بافت مغز در برابر آسیب‌ها حفاظت کند.

 

تکنا