جلبک ها می‌توانند یک منبع انرژی قدرتمند با کربن منفی باشد

پژوهشگران یک منبع انرژی بر پایه جلبک تولید کردند که از نوع تجدید پذیر بوده و بدون اینکه کربن تولید کند می‌تواند آن را جذب کند.

پژوهشگران یک منبع انرژی بر پایه جلبک تولید کردند که از نوع تجدید پذیر بوده و بدون اینکه کربن تولید کند می‌تواند آن را جذب کند.

 پژوهشگران یک منبع انرژی تجدید پذیر بر پایه جلبک توسعه دادند که در آن فرایند فتوسنتز مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند دی اکسید کربن را به غذا تبدیل کند. از این رو انتشار کربن در آن منفی است.

از دهه‌ها پیش تاکنون کشف یک منبع انرژی پاک از اهداف علمی دانشمندان محسوب شده است. برخی از محققان کنترل انرژی همجوشی هسته‌ای را برای توسعه منبع انرژی پاک در نظر گرفتند. برخی از آنها نیز به دنبال راه حل‌هایی با رد پای کربن خنثی هستند. اکنون دانشمندان یک منبع انرژی با رد پای کربن منفی تولید کرده‌اند که می‌تواند گام موثری در این زمینه بردارد.

مطالعه پژوهشگران دانشگاه کنکوردیا نشان می‌دهد شناور کردن جلبک‌ها در یک محلول ۲ میلیمتری درون محفظه آنود و کاتد باعث استخراج انرژی خواهد شد. این محفظه به شکل کندوی عسل بوده و با یک پوسته تبادل الکترون تقسیم بندی شده است. در این فرایند تولید انرژی از طریق جذب دی اکسید کربن آغاز شده و آب به عنوان تنها محصول جانبی آن تولید می‌شود. فرایند کربن مورد نیاز از تمسفر دریافت می‌شود و کربن جدیدی نیز به آن اضافه نخواهد شد. این روش جدید گامی فراتر از فناوری‌های انتشار صفر کربن محسوب می‌شود. در این روش برق تولیدی از طریق الکترون‌های تولید شده در زمان فتوسنتز جلبک‌ها وجود می‌آید.

به گفته دانشمندان هنوز راه زیادی وجود دارد تا بتوان از این منبع انرژی برای کاربردهای شهری استفاده کرد. این محققان امید دارند تا از طریق تحقیقات بیشتر بتوانند مقیاس این فناوری را بالاتر برده تا بتوان در تمام شهرها از این منبع استفاده کرده و نقش بزرگی در کاهش انتشار کربن ایفا کرد.

 

تکنا