تلسکوپ جیمز وب بخشی از سحابی مار را رصد کرد که تا بحال دیده نشده بود

تصاویری از سحابی مار توسط تلسکوپ فضایی جیمز رصد شده که پیش از این هرگز چنین پدیده‌ای مشاهده نشده بود

تصاویری از سحابی مار توسط تلسکوپ فضایی جیمز رصد شده که پیش از این هرگز چنین پدیده‌ای مشاهده نشده بود.

طبق اعلامیه ناسا در تصاویر به دست آمده از تلسکوپ جیمز وب رگه‌های روشن و توده‌ای در ناحیه سمت چپ در قسمت بالا وجود دارد که نشان دهنده امواج ضربه‌ای مربوط به فوران‌های پرتاب شده هستند. این فوران‌ها هنگام فروپاشی ابر گازی بین ستاره‌ای به سمت داخل ایجاد می‌شوند. در زمان شکل‌گیری ستارگان نیز چنین فرایندی صورت می‌گیرد. برخی از مواد به شکل عمودی از دیسک چرخان به بیرون پرتاب می‌شوند.

کلاوس پونتوپیدان، از محققان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در این مورد می‌گوید: پیش از این اخترشناسان تصور می‌کردند در زمان فروپاشی ابرها و تشکیل ستارگان آنها تمایل به چرخش به شکل یکسان دارند. زیرا پیش از این چنین چیزی به طور مستقیم مشاهده نشده بود. تصاویر به دست آمده یک رکورد تاریخی از روش بنیادی مربوط به تولد ستارگان در ساختارهای کشیده و هم تراز را نشان می‌دهد.

سحابی مشاهده شده تنها ۱ الی ۲ میلیون سال قدمت داشته و در فاصله ۱۳۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته است. در مرکز تصویر گرفته شده یک خوشه متراکم از پیش ستاره‌ها وجود دارد که قدمت آن کمتر از ۱۰۰ هزار سال است. این سحابی انعکاسی درخشش خود را از ابر گاز و غبار آن با بازتاب نور ستارگان داخل به دست می‌آورد. جیمز وب از طریق دوربین مادون قرمز نزدیک خود توانست تصاویر مربوط به این سحابی را به ثبت برساند. این ابزار در تلسکوپ جیمز وب می‌تواند حدود ۱۶ هزار میلیارد مایل در ۱۱ هزار میلیارد مایل را برای ثبت داده پوشش دهد. ناسا قصد دارد در گام بعذی از ظیف نگار فروسرخ این تلسکوپ به نام NIRSpec برای شناسایی و بررسی ترکیبات شیمیایی این سحابی استفاده کند.

تکنا