مشاهده شکل گیری خوشه های ستارهای در چهارصدو شصت میلیون سال پس از بیگ بنگ

تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شد خوشه‌های ستاره‌ای در کهکشان قوس جواهرات کیهانی را کشف کند که به ۴۶۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ تعلق دارند

تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شد خوشه‌های ستاره‌ای در کهکشان قوس جواهرات کیهانی را کشف کند که به ۴۶۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ تعلق دارند.

 کشف جدید تلسکوپ جیمز شامل شه‌های ستاره‌ای متعلق به ۴۶۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ است که می‌تواند به ستاره شناسان در درک شکل‌گیری کیهان و تکامل آن کمک کند. آنچه که تلسکوپ فضایی جیمز وب کشف کرده اولین خوشه‌های ستاره‌ای در زمان نوزادی کیهان محسوب می‌شوند که تنها ۴۶۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ ایجاد شده بودند. دانشمندان با بررسی این خوشه‌ها می‌توانند در مورد نحوه تکامل کیهان به درک بهتری برسند.

طبق مقاله‌ای که در این مورد در نیچر منتشر شده پیش از این تلسکوپ فضای هابل نیز موفق به کشف این قوس جواهرات کیهانی شده بود. این کهکشان قدیمی در فاصله ۱۳.۳ میلیارد سال نوری از زمین قرار داشته و بدین ترتیب نور این کهکشان توانسته ۹۷ درصد از طول عمر کیهان را طی کند.

تیم بین المللی ستاره شناسان که در این پژوهش حاضر بودند موفق به شناسایی ۵ خوشه ستاره پر جرم در این قرص کیهانی شدند. زمان ایجاد این خوشه‌ها مربوط به دوره‌ای است که کهکشان‌های جوان در معرض انفجارهای شدید قرار داشته و طی این فرایند میزان زیادی نور فرابنفش ایجاد کرده‌اند. طبق یافته محققان این تشعشعات می‌تواند عامل ایجاد یکی از مراحل اصلی تکامل جهان یعنی دوره یونیزاسیون مجدد باشد.

دوره یوزاسیون به عنوان یکی از دو دوره اصلی تکامل کیهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این دوره منابع نور اولیه در کیهان از قبیل ستارگان، اختر وشهای پرجرم، سیاهچاله‌ها و کهکشان‌های اولیه موفق به تامین انرژی خود شدند. خوشه‌های کشف شده جدید نیز در منطقه کوچک از کهکشان قرار دارد. اکثر نور فرابنفش تولید شده در این قسمت از کهکشان توسط این خوشه‌های ستاره‌ای تولید شده است. احتمال دارد محرک‌های اولیه مربوط به دوره یونیزاسیون مجدد به چنین خوشه‌هایی تعلق داشته باشد.

تکنا