طراحی نرم افزارهای کاربردی

طراحی نرم افزارهای کاربردی

برنامه های کاربردی برای سخت افزارهای مختلف

تيم برنامه نویسی شرکت نوآوران البرز با در اختیار داشتن افرادی مجرب و توانمند قادر به پیاده سازی انواع نرم افزار های کاربردی بوده و با بعضی از ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی همکاری نزديک دارد.از آن جمله می توان به سازمان تبليغات، شرکت مخابرات، بانک رفاه،  برخی بانکهای خصوصی و ... را نام برد